Wij helpen je

weer grip te krijgen

op je financiën.

WSNP
De wettelijke schuldsaneringsregeling...

…biedt aan personen die niet in staat zijn om hun schulden op eigen kracht af te betalen, de mogelijkheid om hun schulden binnen een periode van (meestal) 3 jaar te saneren. Voorafgaand aan het verzoek tot toepassing tot de schuldsaneringsregeling dient de schuldenaar wel eerst een schuldhulpverleningstraject te hebben doorlopen. Wanneer dit traject niet heeft geleid tot een regeling met zijn schuldeisers, kan het verzoek tot toelating tot de schuldsaneringsregeling worden ingediend.

De normen voor toelating tot de schuldsaneringsregeling zijn streng. Dit om de toelating te beperken tot degenen ‘die er klaar voor zijn’. Gedurende de looptijd van drie jaar moet de schuldenaar zich inspannen om zoveel mogelijk geld te sparen voor zijn schuldeisers. Hij en zijn eventuele gezin moet(en) zien rond te komen van een inkomen van iets boven het bijstandsniveau. Alle inkomsten boven dit niveau worden gespaard voor de schuldeisers.

Wat doet Financieel Bewind voor u bij de Schuldsaneringsregeling?

De schuldsaneringsregeling wordt uitgesproken door de rechtbank, die een bewindvoerder en een rechter-commissaris benoemt. De bewindvoerder ziet erop toe dat de schuldenaar zich aan de regels houdt. Vanuit de rechtbank houdt de rechter-commissaris toezicht.

Aan het eind van de drie jaar beoordeelt de rechtbank of de schuldenaar in aanmerking komt voor de zogenaamde “schone lei”. De schone lei houdt in dat de schuldeisers genoegen moeten nemen met uitdeling van het tijdens de regeling gespaarde bedrag, dat meestal niet de hele schuld dekt. Het restant van hun vorderingen kan daarna niet meer worden geïnd bij de schuldenaar. Met andere woorden de schuldenaar wordt het restant van de schulden kwijtgescholden. 

Hoe klanten ons ervaren!

Goed te bereiken, reageren doorgaans vlot op gestuurde mailtjes. Denken graag mee in oplossingen, en houden je van alle ontwikkelingen netjes op de hoogte.

-Anoniem-

Bel of mail voor het maken van een geheel vrijblijvende afspraak bij u thuis of bij ons op kantoor

 

Binnen 24 uur na uw reactie nemen wij contact met u op en maken we een afspraak. Op grond van een persoonlijk kennismakingsgesprek wordt besloten om een intake uit te voeren. Deze intake vormt de basis voor de begeleidende route die in samenspraak met u wordt uitgestippeld.