WSNP, wat is schuldsanering?

De wettelijke schuldsaneringsregeling biedt aan personen die niet in staat zijn om hun schulden op eigen kracht af te betalen, de mogelijkheid om hun schulden binnen een periode van (meestal) 3 jaar te saneren. Voorafgaand aan het verzoek tot toepassing tot de schuldsaneringsregeling dient de schuldenaar wel eerst een schuldhulpverleningstraject te hebben doorlopen. Wanneer dit traject niet heeft geleid tot een regeling met zijn schuldeisers, kan het verzoek tot toelating tot de schuldsaneringsregeling worden ingediend.

De normen voor toelating tot de schuldsaneringsregeling zijn streng. Dit om de toelating te beperken tot degenen 'die er klaar voor zijn'. Gedurende de looptijd van drie jaar moet de schuldenaar zich inspannen om zoveel mogelijk geld te sparen voor zijn schuldeisers. Hij en zijn eventuele gezin moet(en) zien rond te komen van een inkomen van iets boven het bijstandsniveau. Alle inkomsten boven dit niveau worden gespaard voor de schuldeisers.

De schuldsaneringsregeling wordt uitgesproken door de rechtbank, die een bewindvoerder en een rechter-commissaris benoemt. De bewindvoerder ziet erop toe dat de schuldenaar zich aan de regels houdt. Vanuit de rechtbank houdt de rechter-commissaris toezicht.

Aan het eind van de drie jaar beoordeelt de rechtbank of de schuldenaar in aanmerking komt voor de zogenaamde “schone lei”. De schone lei houdt in dat de schuldeisers genoegen moeten nemen met uitdeling van het tijdens de regeling gespaarde bedrag, dat meestal niet de hele schuld dekt. Het restant van hun vorderingen kan daarna niet meer worden geïnd bij de schuldenaar. Met andere woorden de schuldenaar wordt het restant van de schulden kwijtgescholden.

Hoe vraag ik schuldsanering aan?
Een verzoek om te worden toegelaten tot de schuldsaneringsregeling kan schriftelijk worden ingediend bij de administratie van de rechtbank. Het inschakelen van een advocaat is niet verplicht. Een model voor een dergelijk verzoekschrift is te vinden op de site van de Raad voor de Rechtsbijstand over schuldsanering: www.wnsp.rvr.org. Dit formulier wordt voor u opgemaakt door uw dossierbehandelaar van Financieel Bewind Groningen. De uitspraak van een schuldsaneringsverzoek is meestal op de dag na de zitting. In bepaalde (moeilijke) gevallen wordt de uitspraak een week later gedaan. Na de zitting krijgen de verzoekers een (visite-)kaartje mee waarop een telefoonnummer staat dat ze de volgende dag kunnen bellen voor de uitspraak. Het vonnis wordt ook altijd op schrift gesteld en verstuurd.

Aanvragen schuldsanering

Home Wat is WSNP